Design a site like this with WordPress.com
Започни

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ У НОВЕМБРУ

Свет око нас – Рељеф, живот у насељу, саобраћај – 6.11.2018. год.                                                                                                 Српски језик – Научили смо из језика – 20.11.2018. год.     Српски језик – Разумевање прочитаног – 26.11.2018. год.  Математика – Својства једнакости; Непознати број – 30.11.2018. год.

Провере знања у октобру

Математика – Геометријски облици – 3.10.2018. год.

Српски језик – Разумевање прочитаног – 9.10.2018. год.

Српски језик – Диктат: Употреба великог слова – 26.10.2018. год.

Математика – Сабирање и одузимање до 100 – 29.10.2018. год.

АКТИВНОСТ УЧЕНИКА 4.9.2018.

 

ТАЈНА

 

 

ТАЈНА

Свако има неку тајну:
шу-шу-шу…
Неко лепу и бескрајну,
неко тужну или смешну,
неко злу.

Неко своју тајну слаже.
Неко одмах мами каже.
Неко своју тајну не би
испричао ни у сну.
Неко шапне само теби
као другу: шу-шу-шу…

Обично су тајне главне
измишљене и љубавне.

Ал’ и друге кад се зброје,
наше, ваше, моје, твоје,
леве. десне, чудне, сјајне,
све једнако много значе,
јер – иначе,
зашто би се звале тајне?

Имам и ја тајну једну,
врло важну, врло вредну.
Ником другом – само теби
пришапнућу јутрос њу.

Ходи ближе: шу-шу-шу…
Сутра рано… шу-шу-шу…
Баш онамо… шу-шу-шу…
Али ником то не кажи.
Сам потражи… шу-шу-шу…

Пронаћи ћеш врло лако
и видећеш да је тако.

Мирослав Мика Антић

ИГРОМ ДО ЗНАЊА