КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ У НОВЕМБРУ

Свет око нас – Рељеф, живот у насељу, саобраћај – 6.11.2018. год.                                                                                                 Српски језик – Научили смо из језика – 20.11.2018. год.     Српски језик – Разумевање прочитаног – 26.11.2018. год.  Математика – Својства једнакости; Непознати број – 30.11.2018. год.